Zgodnie z ustaleniami z narady CUW w dn. 07.09.2020r. wprowadza się zmiany dotyczące zgłaszania nieobecności dziecka na obiadach.  Odliczenie kwoty za posiłek nastąpi od dnia kolejnego po zgłoszeniu nieobecności.

Informuję, że ilość posiłków potwierdzana  będzie  w szkole przygotowującej obiady każdego dnia do godz. 14:00

Nieobecności zgłaszane po godz. 14:00 będą odliczane z jednodniowym opóźnieniem.

                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                             I.Łyczkowska

 

ogłoszenie obiady