IX

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

X

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021r. – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

XI

Narodowe Święto Niepodległości

 

dodatkowy dzień wolny od zajęć  

 

11 listopada 2021r.

 

12 listopada 2021r.

XII

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

I

Święto Trzech Króli

 

dodatkowy dzień wolny od zajęć  

 

 

Ferie zimowe

 

6 stycznia 2022r.

 

7 stycznia 2022r.

 

 

od 31 stycznia 2022r.

II

Ferie zimowe

 

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

III

 

 

IV

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

  

V

Święto Pracy

 

dodatkowy dzień wolny od zajęć

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja

 

 

Egzamin ósmoklasisty

1 maja 2022r.

 

2 maja 2022r.

 

 

3 maja 2022.

 

 

24-26 maja 2022r.

VI

Boże Ciało

 

dodatkowy dzień wolny od zajęć

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

16 czerwca 2022r.

 

17 czerwca 2022r.

 

24 czerwca 2022 r.

VII/VIII

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.